În 2018, de deducere personală beneficiază angajații cu venituri salariale brute mai mici de 3.600 de lei, un prag în creștere față de cel întâlnit anul trecut. În plus, a fost modificată și valoarea salariului la care deducerea personală se acordă în cotă integrală. În principiu, observăm că se majorează atât pragurile veniturilor până la care se acordă deduceri personale, cât şi valoarea acestora din urmă, însă numărul beneficiarilor nu va crește proporțional, ținând cont de schimbarea modului de calcul a salariilor.

De la 1 ianuarie 2018, salariații pot beneficia de deduceri personale mai mari, din moment ce pragul salariului brut până la care acest drept se poate acorda a crescut la 3.600 de lei, de la valoarea de 3.000 de lei, așa cum a fost în 2017.

Potrivit Codului fiscal, persoanele care obţin venituri au dreptul la deducerea din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.

Deducerile personale se acordă pe mai multe niveluri, în funcţie de venitul brut lunar din salarii realizat la funcţia de bază, şi sunt stabilite în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinerea salariatului.

Conform noilor reguli, salariaţii care au un venit brut mai mic sau egal cu 1.950 de lei (în loc de 1.500 de lei) şi nu au persoane în întreţinere declarate angajatorului beneficiază de o deducere personală de 510 lei, în creștere de la 300 de lei, așa cum era anterior.

În continuare, deducerea personală pentru contribuabilii cu un venit brut lunar ce nu depăşeşte 1.950 de lei se acordă astfel:

 • 670 de lei, pentru salariații care au o persoană în întreținere;
 • 830 de lei, pentru salariații care au două persoane în întreținere;
 • 990 de lei, pentru salariații care au trei persoane în întreținere;
 • 1.310 lei , pentru salariații care au patru sau mai multepersoane în întreținere.

În cazul salariaților cu venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive (descresc treptat) faţă de cele de mai sus și se stabilesc potrivit unui tabel existent prevăzut la art. 77 alin. (2) din Codul fiscal.

Cât despre salariații care vor realiza venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 de lei, aceștia nu vor beneficia în 2018 de deducere personală, nici pentru ei înșiși, nici pentru persoanele aflate în întreținerea lor.

Potrivit legislației în vigoare, persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele salariatului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 510 lei lunar.

Potrivit unui proiect de modificare a normelor de la Codul fiscal, lansat în dezbatere publică de MFP, la stabilirea venitului lunar, în sumă de 510 lei, al persoanei aflate în întreţinere nu se vor lua în calcul următoarele venituri:

 • bursele primite de persoanele care urmează orice formă de școlarizare sau perfecționare în cadru instituționalizat;
 • premiile obținute de sportivii medaliați la campionatele mondiale, europene și la jocurile olimpice/paralimpice;
 • premiile și alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport și altele asemenea, obținute de elevi și studenți în cadrul competițiilor interne și internaționale, inclusiv elevi și studenți nerezidenți în cadrul competițiilor desfășurate în România.

Totodată, nu se vor lua în calcul pensiile de urmaş cuvenite conform legii, precum şi prestaţiile sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006.

Dacă venitul unei persoane aflate în întreţinere depăşeşte 510 lei lunar, ea nu este considerată întreţinută.

Așadar, deducerea personală se calculează ținând cont de două variabile:

 • salariul brut obținut;
 • numărul persoanelor aflate în întreținere.

Deducerea personală se acordă persoanelor angajate pe teritoriul României cu contract individual de muncă, indiferent de natura acestuia (normă întreagă/timp parțial, pe durată determinată/nedeterminată etc) exclusiv la acel angajator unde salariatul își declară funcția de bază. Aceasta se acordă de către angajatorii cu sediul sau domiciliul în România, pentru veniturile din salarii, realizate de persoanele încadrate cu contract individual de muncă în condițiile de mai sus.

Valoarea deducerii personale nu se fracţionează în cadrul lunii şi se acordă o singură dată în lună de către un singur angajator. În practică, se acordă la angajatorul unde salariatul are încă în vigoare contractul individual de muncă la data 1 a lunii pentru care se calculează statul de plată.

Atenție! Chiar dacă vorbim despre majorarea pragurilor veniturilor până la care se acordă deduceri personale, cât şi valoarea acestora din urmă, nu putem vorbi și de o creștere similară a numărului de beneficiari, așa cum am fi tentanți să credem. Asta se datorează modalității diferite de calcul a salariilor, ceea ce face ca în ambele situații salariul net să fie aproximativ același. Am detaliat subiectul aici.

Deducerea personală pentru copiii minori se acordă ambilor părinţi

Din 2016, odată cu aplicarea noului sistem fiscal, deducerea personală pentru copiii minori aflaţi în întreţinere nu se mai acordă unui singur părinte, ci ambilor părinţi.

“Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia”, este precizat la art. 77 alin (4) din Codul fiscal.

Astfel, ambii părinţi pot beneficia de deducerea personală pentru copiii minori, însă numai la funcţia de bază, cu condiţia ca venitul brut al fiecăruia dintre ei să nu depăşească suma de 3.600 de lei/lunar.

Documente justificative pentru acordarea deducerii personale

Normele metodologice de aplicare a noului Cod fiscal stabilesc că, pentru stabilirea deducerii personale la care are dreptul, contribuabilul trebuie să depună la plătitorul de venituri din salarii o declarație pe propria răspundere, care să cuprindă următoarele informații:

 • datele de identificare a contribuabilului care realizează venituri din salarii (numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal);
 • datele de identificare a fiecărei persoane aflate în întreținere (numele și prenumele, codul numeric personal).

În ceea ce priveşte copiii aflaţi în întreţinere care nu sunt minori, la această declaraţie contribuabilul care realizează venituri din salarii anexează şi adeverinţa de la plătitorul de venituri din salarii a celuilalt soţ sau declaraţia pe propria răspundere a acestuia că nu beneficiază de deducere personală pentru acel copil.

Declaraţia pe propria răspundere a persoanei aflate în întreţinere, cu excepţia copilului minor, trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

 • datele de identificare a persoanei aflate în întreţinere, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
 • datele de identificare a contribuabilului care beneficiază de deducerea personală corespunzătoare, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;
 • acordul persoanei întreţinute ca întreţinătorul să o preia în întreţinere.

Declaraţia trebuie însoţită şi de documente justificative (prezentate în original şi în copie) care să ateste persoanele aflate în întreţinere, acte precum: certificatul de căsătorie, certificatele de naștere ale copiilor, adeverință de venit a persoanei întreținute sau declarația pe propria răspundere că nu realizează venituri mai mari decât cele acceptate de lege etc).

În fine, salariatul este obligat să înştiinţeze plătitorul de venituri din salarii în termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs un eveniment care generează o modificare, astfel încât angajatorul/plătitorul să reconsidere nivelul deducerii începând cu luna următoare celei în care s-a produs evenimentul.

Notă: Dacă vrei să afli care este deducerea personală pe care angajatorul trebuie să o aplice pentru calcularea salariului tău net, poți descărca un calculator în acest sens de aici.

Sursă: Eduard Popescu avocatnet.ro