Persoanele fizice autorizate (PFA) și ceilalți contribuabili care desfășoară venituri din activități independente și au realizat anumite venituri în 2017 trebuie să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), până cel târziu la 31 ianuarie 2018, formularul 600 în baza căruia organul fiscal va calcula contribuțiile la pensii (CAS) și sănătate (CASS) datorate în acest an. Conform normelor în vigoare, plata contribuțiilor se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

1 ianuarie 2018 a consemnat limitarea bazei de calcul la salariul minim brut pe economie, atât în cazul CAS, cât și CASS, pentru PFA și ceilalți contribuabili ce obțin venituri din activități independente, cu mențiunea că pentru CAS se poate alege și un plafon superior.

Concret, vorbim despre CAS de 25%, aplicată asupra unui venit ales de către contribuabil, dar cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară (1.900 de lei), și despre CASS de 10% la salariul minim pe economie (1.900 lei).

Rezultă, așadar, obligații lunare de 665 de lei (475 de lei pentru CAS, presupunând că se alege plafonul de 1.900 de lei, și 190 de lei pentru CASS), însă numai pentru persoanele fizice ce obțin din activități independente (ca PFA, întreprindere individuală/familială, profesii liberale) venituri peste un anumit plafon.

Mai precis, în cazul contribuabililor persoane fizice care în 2017 au obținut venituri din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, CAS și CASS se datorează astfel:

  • CAS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri lunare din activități independente, cumulate din toate sursele în 2017, peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei);
  • CASS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 de lei pentru anul fiscal 2018).

Așadar, PFA-urile care depășesc plafonul au obligația de a depune la organul fiscal, până cel târziu la 31 ianuarie 2018, formularul 600, reprezentând Declarația privind venitul asupra căruia se datorează CAS și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea CASS.

Declarația 600 se depune pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, existând și varianta transmiterii online, așa cum vom arăta mai jos. Organul fiscal competent la care trebuie depusă declarația este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică are domiciliul fiscal.

Declaraţia se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit, se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal central competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

În bază declarației 600 depuse de PFA, organul fiscal va emite formularul 610 – Decizie de impunere privind stabilirea contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice, document ce va însoțit și de o anexă – Situație privind stabilirea CAS și CASS, defalcată pe cele 12 luni ale anului.

Odată stabilite contribuțiile prin decizii de impunere, acestea vor fi plătite trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Ținând cont de calendarul zilelor libere legale din 2018, rezultă că termenele de plată din acest an vor fi:

  • 26 martie;
  • 25 iunie;
  • 25 septembrie;
  • 21 decembrie.

Așadar, formularul 600 se depune doar de către persoanele care realizează venituri cel puțin egale cu plafoanele minime menționate. Persoanele fizice care obțin venituri sub plafon nu au obligația depunerii declarației și plății contribuțiilor, dar pot opta pentru depunerea acesteia în vederea asigurării în sistemele sociale, în aceleași condiții prevăzute pentru cei care au obligația sa le plătească. Odată exprimată, opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal.

Notă: Pentru persoanele ce au venituri anuale sub plafonul de 22.800 de lei există doar obligația plății impozitului pe veniturile obținute din activități independente. Acesta este acum în cotă de 10%, în scădere de la 16%.

Peste 200.000 de contribuabili, obligați la depunerea D600. Formularul va putea fi transmis și online

Potrivit acestui comunicat recent al ANAF, aproximativ 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligația de a depune, până la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 în vederea determinării CAS și CASS.

În acest sens, instituția a dat asigurări că are capacitatea necesară pentru a procesa toate declarațiile fiscale obligatorii. “La nivelul ANAF au fost dispuse toate măsurile organizatorice necesare în vederea asigurării realizării procesului de depunere și prelucrare facilă și rapidă a formularului 600″, scrie în anunțul Fiscului.

Pentru a evita aglomerația de la ghișee, contribuabilii sunt încurajați să trimită formularui și prin poștă cu confirmare de primire, urmând ca, începând de luni, documentul să poată fi transmis și în format electronic, de pe portalul www.anaf.ro.

Notă: De la finalul lui 2017, formularul 600 are un nou format, aprobat prin Ordinul ANAF nr. 4.140/2017. Găsiți aici mai multe informații despre depunerea acestuia.

Sursă: Eduard Popescu Redactor,  avocatnet.ro