Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/sabcont/public_html/wp-content/plugins/wp-spamshield/wp-spamshield.php on line 2033

Succcint, despre DECLARAȚIA 600, coșmarul lunii ianuarie 2018

Ce este declarația 600?

Declarația pentru plata asigurărilor sociale ( sănătate și pensie) în anul 2018

Care este termenul de depunere a declarației 600?

Termenul limită de depunere este 31 ianuarie 2018

De ce trebuie să depun declarația 600?

Pentru că începând cu 2018, ANAF privește diferit persoanele fizice. Și anume: persoane fizice salariate (care obțin venituri doar din salarii) și persoane fizice care obțin și alte tipuri de venituri afară de cele salariale. Pentru aceștia din urmă, se dorește colectarea de contribuții sociale și pentru acele ALTE venituri.

Cine are obligația să depună declarația 600?

Persoanele fizice care obțin și alte tipuri de venituri extra salariale (venituri din  activități independente – profesii libere sau meserii, comerț, servicii, venituri din drepturi de proprietate intelectuală/drepturi de autor, venituri din dividende, dobânzi, tranzacții cu părți sociale și acțiuni, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din cedare folosinței bunurilor, adică chirii sau arende, venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură, venituri din alte surse cum ar fi contracte civile etc.

Toate persoanele fizice care obțin venituri extra salariale depun declarația 600? Sau există plafon?

Nu toate persoanele care obțin venituri extra salariale depun declarația 600.

Există un plafon de 22.800 lei.

Dacă o persoană fizică a realizat în 2017 unul sau mai multe categorii de venituri dintre cele enumerate mai sus, iar SUMA lor depășește 22.800 lei, depune declarația 600.

Unde se depune declarația 600?

La ghișeu, prin poștă cu confirmare de primire sau on-line, în baza unei semnături electronice.

Care sunt procentele? Cât voi plăti în 2018, în baza acestei declarații?

Procentele de contribuții sunt: 10 % la sănătate, 25 % la pensie.

Baza de calcul  lunară nu este venitul realizat ci salariul minim pe economie, adică 1900 lei. Bineînteles, că se poate alege baza de calcul și venitul realizat. Dar nu mai puțin de 1900 lei lunar.

Trecând la calcule:

10 % x 1900 lei x 12 luni = 2.280 lei contribuția la sănătate pentru tot anul 2018

25% x 1900 lei x 12 luni = 5.700 lei contribuția la pensie pentru tot anul 2018

Cum voi plăti în 2018, contribuțiile în baza declarației 600? Integral? În tranșe?

După depunerea declarației 600, ANAF va emite decizii de impunere anuale pe care le va trimite poștal sau le va emite in SPV pentru cei care beneficiază de acest serviciu.

În aceste decizii de impunere anuale, sunt menționate sumele de achitat, în patru tranșe egale la următoarele termene: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie.

Pentru alte situații particulare și întrebări, vă invităm să ne contactați la email office@sabcont.ro și vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

Arsene Simona Beatrice