Începând de astăzi, cei interesați să devină consultanți fiscali sau consultanți fiscali asistenți se pot înscrie la examenul pentru dobândirea acestor calități, care va avea loc pe data de 4 noiembrie 2017.

Cei interesați să devină consultanți fiscali sau consultanți fiscali asistenți trebuie să știe că reprezentanții Camerei Consultanților Fiscali (CCF) organizează din nou concurs, de data aceasta pe 4 noiembrie 2017, potrivit anunțului recent publicat de Cameră. Ultimul examen organizat de CCF pentru atribuirea calității de consultant fiscal/consultant fiscal asistent a avut loc pe 24 iunie 2017, unde au promovat în total 130 de candidați.

Recent, CCF a publicat detalii privind înscrierile la examenul din noiembrie. Concret, înscrierile la acest examen se vor face în perioada 2 octombrie – 20 octombrie 2017 pe site-ul www.ccfiscali.ro, iar dosarele se vor depune tot în aceeași perioadă direct sau se vor transmite, prin servicii poştale cu confirmare de primire, la adresa Str. Alecu Russo, nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti.

Confirmarea înscrierii, a numărului de înregistrare și modul de soluționare a cererii de înscriere se vor face pe site-ul CCF, dar numai după primirea dosarului, verificarea documentelor solicitate pentru înscriere şi înregistrarea acestuia.

Pentru cei care sunt interesați să devină consultanți fiscaliOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală stabilește următoarele condiții de înscriere la concurs:

 • să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;
 • să aibă o experiență profesională de minimum cinci ani, dintre care măcar trei ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:
  • elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;
  • administrare fiscală;
  • elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;
  • activitate financiar-contabilă;
  • activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;
  • activitate de consultant fiscal asistent;
 • să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute mai sus;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

În schimb, pentru a deveni consultant fiscal asistent, ordonanța prevede că sunt necesare următoarele condiții:

 • calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior cu durata stabilită de lege;
 • experiență profesională de măcar doi ani;
 • lipsa antecedentelor penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din OG nr.71/2001;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

Cu ce se ocupă un consultant fiscal

Conform OUG nr. 71/2001, activitatea unui consultant fiscal constă în acordarea de asistenţă şi prestarea de servicii profesionale în domeniul fiscal, inclusiv realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entităţi interesate, precum și prestarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor fiscale.

Un consultant fiscal se ocupă și de certificarea declarațiilor fiscale, oferă asistență și servicii pe probleme de procedură fiscală, realizează expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătorești sau de cercetare penală, dar și de asistență și reprezentare în fața organelor fiscale.

Singurul mod de a deveni un consultant fiscal este susținerea unui examen organizat de CCF. Există însă și anumite categorii de persoane care scapă de susținerea lui și care trebuie doar să dea un interviu în fața unei comisii de evaluare din cadrul CCF.

Concret, e vorba de persoanele care au titlul de academician, profesor sau conferenţiar universitar, doctor în economie, doctor docent, cu specialitatea finanţe-contabilitate, precum şi membrii şi specialiştii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Parlamentul României, care verifică şi analizează actele normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare Parlamentului.

Persoana care promovează examenul de consultant fiscal (asistent) trebuie să se înregistreze apoi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la secţiunea corespunzătoare, în termen de cel mult 12 luni de la data comunicării rezultatului examenului.

Sursă: avocatnet.ro