Sabcont | Firma de Contabilitate Iasi

Cireșica 6

Luni - Vineri:

09 - 16

Termeni și condiții

Folosirea acestui website, accesarea lui, vizualizarea sau vizitarea lui, indică faptul că persoană în cauză (care accesează website-ul), a înțeles și acceptat acești Termeni și Condiții, ca un echivalent juridic al unui contract scris și semnat, oferindu-ți în acest sens acordul asupra acestor termeni și condiții. Ca vizitator și deci utilizator al website-ului sunteți de acord să respectați aceste reguli și veți fi în exclusivitate răspunzător pentru tot ceea ce întreprindeți în legătură cu acesta.

Termeni și condiții – înțelegerea contractuală dintre vânzător și cumpărător în conformitate cu termenii și condițiile arătate în această secțiune. Cumpărătorul acceptă termeniii în care este încheiată colaborarea la momentul transmiterii comenzii, comandă care generează efecte juridice de la momentul finalizării achiziției. Cumpărătorul se obligă să ia la cunoștință prezentele condiții, condiții pe care se consideră că le-a acceptat din momentul transmiterii comenzii către vânzător. Renunțarea la contract/comandă/factură, se poate face în conformitate cu prevederile legale pentru contractele/ comenzile la distanță.

MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment structura, conținutul și serviciile oferite sau putem suspenda funcționarea acestuia cu sau fără o înștiințare prealabilă. Regulile de utilizare a website-ului pot fi modificate în orice moment, fără o anunțare prealabilă a utilizatorilor, iar întrucât aceste reguli sunt oricând accesibile pe website, dumneavoastră vă revine responsabilitatea să le cunoașteți și să le respectați.

Ne rezervăm dreptul de a stabili reguli suplimentare în cadrul anumitor servicii ale website-ului care vor fi considerate parte integrantă a condițiilor generale de folosire a website-ului. Dacă nu sunteți de acord cu modificările apărute și nu mai doriți să fiți abonat, sau pur și simplu la un moment dat doriți să renunțați la această calitate, va trebui să ne anunțați acest lucru printr-un e-mail pentru a va șterge din baza de date. Aceste reguli statuează modul de folosire de către utilizatori a website-ului, iar relațiile sau eventualele probleme ce pot apărea sunt guvernate de legi aplicabile în România.

Relația dintre părți este guvernată de Legea Română cu privire a protecția consumatorului (Legea 363/2007), legea comerțului electronic (Legea 365/2002) și Ordonanţa urgenţă privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative(OUG nr. 34/2014).

Prin utilizarea website-ului sunteți de acord să respectați următoarele reguli privind conținutul acestuia: este interzisă difuzarea de mesaje defaimatoare, de amenințare, vulgare, obscene, ce îndeamnă la ura rasială, rău intenționate, inexacte, sau care contravin, în orice fel, legii, atât în cadrul forumului, cât și în orice alt loc pe website; este interzisă folosirea informațiilor oferite de ceilalți membri pentru a obține foloase materiale sau în scop comercial; este interzisă strângerea/colectarea de date personale despre ceilalți membrii ai website-ului; este interzisă folosirea informațiilor din website în scopuri comerciale, cu excepția cazurilor în care aveți în prealabil acordul scris al nostru;  este interzisă postarea, încărcarea sau transmiterea sub orice fel pe website a materialelor ilegale sau a materialelor care nu respectă legea privind drepturile de autor, legea privind mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate; este interzisă folosirea website-ului în scopul promovării de activități ilegale, sau furnizării de informații legate de activități ilegale; este interzisă folosirea website-ului pentru postarea sau transmiterea de mesaje de tip publicitar, promoțional, “spam”; este interzis a pretinde că sunteți o altă persoană sau reprezentați o altă instituție; sau a pretinde în mod fals afilierea cu o persoană sau instituție; ne rezervăm dreptul de a utiliza pe acest website imaginile și textele postate de membrii acestui website în website.

Vizitatorii sau membrii website-ului nu au dreptul să preia, vândă, reproducă sau să distribuie materiale provenind din website.

Nu garantăm: că informațiile conținute sunt pe deplin complete sau exacte;  că informațiile introduse de utilizatorii website-ului sunt reale, corecte și nu își asumă răspunderea pentru modul în care vizitatorii le folosesc; că informațiile, produsele sau serviciile din site vor satisface toate cerințele vizitatorilor, iar pentru folosirea inadecvată a acestora vizitatorii își asumă întreaga responsabilitate; nu  ne asumăm răspunderea pentru rezultatele obținute de vizitatori că urmare a folosirii informațiilor sau serviciilor și produselor; utilizarea informațiilor, a serviciilor și a produselor din website se fac pe propria răspundere; că serviciile, produsele ori informațiile din website vor funcționa constant, neîntrerupt sau fără erori; nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care vizitatorii le-ar putea avea din cauza nefuncționării temporare sau defectuoase a website-ului sau pentru folosirea informațiilor obținute prin utilizarea link-urilor din website către alte website-uri (utilizarea lor este la latitudinea vizitatorilor).

 

PUBLICITATE

Sunteți de acord cu următoarele: operatorii, administratorii și/sau proprietarii website-ului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitandu-se la, achiziții, participări la concursuri, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/legătură/tranzacție/colaborare/etc. care pot apărea între dumneavoastră și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul nostru. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii acestuia nu pot fi făcuți nici material nici sub altă formă, direct sau indirect, responsabili pentru cele mai sus menționate.

LITIGII

Orice litigiu apărut între Clienți și Furnizor va fi rezolvată prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată competențe din România. Sesizarea se va face pe email.

FRAUDĂ

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifică conținutul website-ului, sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează website-ul va fi considerat o tentativă de fraudare și va conduce la cercetare penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

COPYRIGHT

Conținutul acestui website, imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, logo-uri, baze de date inclusiv alte tipuri de conținut, sunt protejate de legile și tratatele internaționale privind protecția dreptului de autor, precum și de alte legi și tratate privind proprietatea intelectuală. Conținutul paginilor acestui website nu va fi copiat, reprodus, transferat, încărcat, publicat sau distribuit în orice mod, în totalitate sau parțial, fără acordul prealabil scris al proprietarului, cu excepția stocării pe computerul personal al utilizatorului și a tipăririi de extrase din paginile acestui website exclusiv pentru uzul personal. Acest tip de informațiile nu pot fi utilizate pe orice alt website, diferit de acest website, fără acordul prealabil al proprietarului, acordat în scris. Sesizările cu privire la încălcarea drepturilor de autor pot fi trimise la adresa de e-mail.

DISPOZIȚII FINALE

În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne alocăm dreptul de a ANULA comenzile ce conțin aceste produse și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută. Orice altă problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe website și care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la dată sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.

Pentru o conciliere internă gratuită, sesizarea va fi trimisă prin e-mail. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părți. Fiind de acord și acceptând acești Termeni și Condiții de Utilizare a website-ului, clientul își asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a website-ului. Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite față de orice client este valoarea sumei încasate de la acest client.

Responsabilul efectuării unei comenzi on line: Clientul declară că a luat cunoștință și este întru totul de acord cu cele menționate mai sus. Pentru orice nerespectare a acestui set de reguli, observație, plângere sau problema legată de website va rugăm să ne scrieți la adresa de email.

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE ESTE NECESARĂ CITIREA ȘI ACCEPTAREA ACESTOR REGULI/TERMENI ȘI CONDIȚII ÎN TOTALITATEA LOR.

VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE PRESUPUNE CĂ ÎNȚELEGEȚI, SUNTEȚI DE ACORD ȘI AȚI ACCEPTAT TERMENII ȘI CONDIȚIILE MENȚIONATE ÎN ACEASTĂ PAGINĂ.

Nume firmă: SAB CONT SRL 

CUI: 34108598

Adresă: Aleea Rozelor 14, Iasi

Telefon: +40 756 275 486

Email: office@sabcont.ro 

Scroll to Top
Call Now Button