Impozitul specific unor activități a fost introdus în legislația autohtonă în anul 2017, astfel că 2018 este al doilea an în care se aplică acest regim de impozitare. În continuare am rezumat principalele informații legate de impozitarea specifică în special firmelor din domeniul turismului.

Noul tip de impozit este reglementat de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, act normativ aflat în vigoare de la 1 ianuarie 2017.

Companiile care trebuie să aplice impozitul specific în 2018 sunt cele care la data de 31 decembrie 2017 aveau înscrisă, în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară desfășurată efectiv, una dintre activitățile din domeniul alimentației și cel al turismului. Totodată, acestea nu trebuie să se afle în lichidare.

Mai exact, este vorba de firmele care desfășoară concret activități corespunzătoare codurilor CAEN:

  • 5510: hoteluri și alte facilități de cazare similare;
  • 5520: facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
  • 5530: parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
  • 5590: alte servicii de cazare;
  • 5610: restaurante;
  • 5621: activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
  • 5629: alte servicii de alimentație n.c.a.;
  • 5630: baruri și alte activități de servire a băuturilor.

Atât intrarea în regimul specific, cât și ieșirea din acesta trebuie notificate Fiscului, conform unor reguli speciale, până la data de 31 martie 2018„Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul specific. În cazul în care, la data de 31 decembrie inclusiv, condițiile [de aplicare a impozitului specific] nu mai sunt îndeplinite, contribuabilii comunică organelor fiscale teritoriale ieșirea din acest sistem de impunere, până la data de 31 martie inclusiv a anului următor”, este explicat în lege.

„Anul fiscal este anul calendaristic. Când un contribuabil se înființează sau încetează să mai existe în cursul unui an fiscal, perioada impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilul a existat”, mai prevede documentul.

Impozitul specific se calculează conform unor formule specifice, în funcție de domeniul de activitate. Acestea pot fi găsite în fișierul anexat articolului. Trebuie precizat că, dacă o firmă desfășoară concomitent și activități ce ies din sfera impozitului specific, aceasta este obligată să aplice un regim mixt de impozitare (impozit specific + impozit pe profit).

În ceea ce privește declararea și plata impozitului, aceasta se face semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului, în două tranșe egale. Pentru anul curent, prima tranșă se achită până la 25 iulie 2018, iar a doua – până la 25 ianuarie 2019.

Important! Impozitul specific nu este aplicat de firmele încadrate ca microîntreprinderi, chiar dacă acestea desfășoară activități din domeniul turismului sau alimentației publice.

Sursă: avocatner.ro