Procedura de obținere a codului de TVA se va face după noi reguli începând de duminică. Practic, Fiscul nu va mai putea refuza înregistrarea firmelor care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura afaceri, ci doar acelora care prezintă risc fiscal. În acest sens, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în dezbatere un proiect care stabilește criteriile în funcție de care se va da cod de TVA, respectiv o va anula în cazul firmelor cu risc fiscal ridicat.

Codului fiscal i-au fost aduse mai multe modificări spre finalul lunii iulie 2017, prin intermediul Legii nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017.

Totuși, anumite noutăți cuprinse în actul normativ sunt programate să se aplice de duminică, iar unele dintre acestea vizează procedura de înregistrare în scopuri de TVA, respectiv procedura de anulare a codului de TVA.

Pentru a putea fi puse în aplicare noile prevederi, se impunea și modificarea corespunzătoare a procedurilor fiscale în ceea ce privește înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA, motiv pentru care ANAF a lansat joi, în dezbatere publică pe site-ul propriu, un proiect de act normativ care stabilește criteriile în funcție de care va fi stabilit nivelul riscului fiscal al contribuabilului și, odată cu acesta, înregistrarea/anularea în scopuri de TVA.

Căci, după cum scrie în referatul de aprobare anexat proiectului de la ANAF, “pentru asigurarea continuității procedurii administrative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA este necesar ca aceasta să vizeze persoanele impozabile care din punct de vedere fiscal se încadrează într-un anumit nivel de risc”.

Și cum Legea nr. 177/2017, ale cărei prevederi în materie de TVA se vor aplica de duminică, stabilește că organul fiscal nu va înregistra în scopuri de TVA, respectiv va anula înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care persoanele impozabile prezintă risc fiscal ridicat, documentul lansat spre consultare publică de ANAF enumeră și criteriile în baza cărora va fi evaluat riscul fiscal.

De altfel, în cuprinsul legii menționate anterior scrie că aceste criterii pentru evaluarea riscului fiscal vor fi stabilite prin ordin ANAF, astfel încât să fie publice, în vederea transparentizării și aplicării unui tratament unitar persoanelor impozabile care vor face obiectul acestor proceduri.

Lipsa unui sediu sau asociați implicați în insolvențe, printre criterii

Așa cum menționam anterior, aprecierea intenţiei şi capacităţii unei societăți de a desfăşura o activitate economică în sfera TVA a fost eliminată din cuprinsul Codului fiscal, prin Legea nr. 177/2017, astfel că organul fiscal va refuza înregistrarea în scopuri de TVA doar persoanelor impozabile care din punct de vedere fiscal se încadrează într-un nivel de risc ridicat.

Potrivit proiectului de act normativ lansat de ANAF, principalele criterii pentru evaluarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA vor ține cont de situații ce privesc sediul contribuabilului, insolvența/falimentul acestuia, inactivitatea fiscală, obligații fiscale restante, contravenții sau infracțiuni.

În materie de sediu, criteriile de care va ține cont ANAF vor fi:

  • sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul profesional al avocatului și este utilizat în cadrul unui contract de asistență juridică, iar persoana impozabilă analizată nu deține sediu/sedii secundare;
  • sediul social al persoanei impozabile analizate este stabilit la sediul unei persoane fizice care desfășoară profesii liberale (exclusiv avocat), unei persoane fizice autorizate, unei întreprinderi individuale sau familiale, unei persoane juridice precum și la proprietatea unei persoane fizice și este utilizat în cadrul unui contract de comodat/închiriere/subînchiriere pe o perioadă mai mică sau egală de un an și persoana impozabilă analizată nu deține sediu/sedii secundare;

Mai departe, în materie de insolvență/faliment, inspectorii Fiscului vor avea în vedere dacă cel puțin unul dintre asociații și/sau administratorii persoanei impozabile analizate deține sau a deținut calitatea de acționar/ asociat/ administrator/ titular/ membru la cel puțin o persoană impozabilă la care a fost declanșată procedura insolvenței/falimentului în ultimii cinci ani fiscali încheiați și persoana impozabilă înregistrează obligații fiscale principale restante.

Referitor la activitatea fiscală, în evalurea ANAF va conta dacă cel puțin unul dintre asociații și/sau administratorii persoanei impozabile analizate deține sau a deținut calitatea de acționar/ asociat/ administrator/ titular/ membru la alte persoane impozabile declarate inactive fiscal în ultimii cinci ani fiscali încheiați.

În egală măsură, în aprobarea înregistrării în scopuri de TVA va conta dacă cel puțin una dintre persoanele din conducerea firmei a fost implicată anterior într-o firmă la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, în aceeași perioadă menționată și mai sus.

Totodată, va fi important ca suma totală a obligațiilor fiscale restante să nu depășească 50.000 de lei, dar și ca acționarii sau administratorii să nu aibă înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională sau infracțiuni.

Alte criterii în funcție de care se va face analiza riscului fiscal vor ține cont de rezidența fiscală a firmei, contul bancaractivitatea desfășurată sau serviciile contabile, în ideea în care firma analizată ar putea să nu aibă desemnată o persoană care să conducă compartimentul de contabilitate sau ar avea desemnată o persoană care nu îndeplinește prevederile legale.

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește salariații, se va avea în vedere dacă aceștia au sau nu încheiate contracte individuale de muncă.

De altfel, acestea sunt cele mai importante dintre criteriile pentru evaluarea riscului fiscal, însă lista lor completă poate fi consultată în fișierul atașat acestui articol.

În ceea ce privește actuala procedură de înregistrare în scopuri de TVA, aprobată prin Ordinul ANAF nr. 605/2017 și care va fi abrogată la momentul la care proiectul de act normativ al ANAF va apărea în Monitorul Oficial, aceasta condiționează înregistrarea în scopuri de TVA de următoarele criterii, în principal:

  • persoana impozabilă să nu se afle în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora – pentru asta, contribuabilul va depune o declaraţie pe propria răspundere;
  • asociaţii şi/sau administratorii entităţii care solicită înregistrarea în scopuri de TVA să nu aibă înscrise în cazierul fiscal infracţiuni;
  • evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA.

 

Atenție! Proiectul de act normativ lansat de ANAF nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta are nevoie de publicarea în Monitorul Oficial.

Sursă: avocatnet.ro