Începutul săptămânii viitoare vine cu mai multe obligații pentru contribuabili, cei care trebuie să depună mai multe declarații fiscale, dar și să achite o serie de taxe și impozite. Printre altele, angajatorii trebuie să declare și să achite impozitul pe veniturile din salarii, precum și contribuțiile sociale aferente lunii august 2017, în timp ce persoanele fizice autorizate (PFA) trebuie să achite impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente trimestrului III din an.

Ziua de luni reprezintă termenul-limită pentru depunerea formularului 112 – “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, document prin care se declară atât impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, cât și contribuţiile sociale.

Astfel, declararea şi plata impozitului pe veniturile din salarii, precum şi a contribuţiilor sociale aferente lunii august 2017 trebuie făcută luni, inclusiv, de către:

  • persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din noul Cod  fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
  • persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente, instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului, precum și orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Conform legislaţiei aplicabile pe teritoriul României, declaraţia 112 se completează cu ajutorul programului de asistenţă al ANAF și se transmite prin portalul e-guvernare.ro.

Atenție! Pe lângă raportare, angajatorii trebuie să şi achite obligaţiile declarate în formularul 112. De altfel, nereţinerea de către plătitorii obligaţiilor fiscale a impozitelor şi contribuţiilor cu reţinere la sursă, precum şi reţinerea şi nevărsarea acestora în totalitate constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenzi de până la 27.000 de lei pentru firmele mijlocii și mari ale căror obligații fiscale sustrase la plată sunt mai mari de 100.000 lei.

Alte obligații fiscale de rezolvat până luni

Pe lângă declarația 112, există și alte formulare ce trebuie depuse la ANAF până cel târziu luni. Mai precis, este vorba despre următoarele documente:

Formularul 097 „Notificarea pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”. Se depune de către persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei și persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare;

Formularul 100 „Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat”. Se depune lunar de către contribuabilii prevăzuți în Ordinul ANAF nr. 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 și la alte termene de către contribuabilii prevăzuți în Ordinul ANAF nr. 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3;

Formularul 224 „Declarația privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă”. Se depune de către persoanele fizice care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România;

Formularul 300 „Decontul de taxă pe valoarea adăugată”. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015, lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz;

Formularul 301 „Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă”. Se depune de către persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune, disponibile în Ordinul ANAF nr. 592/2016;

Formularul 307 „Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”. Se depune de către persoanele impozabile prevăzute la art. 280 alin. (6), art. 270 alin. (7), art. 310 alin. (7), art. 316 alin.(11) lit. a)-e) și g) din Legea nr. 227/2015;

Formularul 311 „Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal”. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări și/sau achiziții/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata TVA;

Formularul 390 VIES „Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă”. Se depune de către contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Legea nr. 227/2015.

Taxe și impozite scadente la început de săptămână

Până în prima zi a săptămânii care vine trebuie plătite, totodată, mai multe taxe și impozite, astfel:

  • plata taxei anuale aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul următor (organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor și jocurile tip slot-machine);
  • plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri online, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc online);
  • efectuarea plăților anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului III din 2017 (contribuabilii care realizează venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veriturilor din arendare, activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură);
  • plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă (plătitorii următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală, din premii și jocuri de noroc, obținute de nerezidenți, din alte surse);
  • plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului III din 2017 (persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, care determină venitul net anual în sistem real și/sau pe baza normelor anuale de venit);
  • plata cotei de contribuţie la pensie către Casa Națională de Pensii Publice pentru luna precedentă;
  • plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă.

Așadar, ziua de luni aduce mai multe obligații de îndeplinit și pentru PFA și ceilalți contribuabili care realizează venituri din activităţi independente. Mai precis, aceștia trebuie să achite impozitul pe venit și contribuțiile sociale, reprezentând plăți anticipate aferente celui de-al treilea trimestru din an. Agenda fiscală adresată persoanelor ce obțin venituri din activități independente este disponibilă, integral, aici.

Sursă: avocatnet.ro