De luna viitoare, scutirea de impozit pe venit pentru industria IT (prescurtarea termenului de “tehnologie a informației”) se va acorda pentru mai multe categorii de angajați, potrivit unui act normativ recent publicat în Monitorul Oficial. În consecință, și lista cu documente justificative pentru obținerea scutirii va deveni puțin mai lungă. În plus, pe lângă cele opt tipuri de ocupații pentru care se acordă acum scutire, din februarie vor mai figura încă două.

De la 1 februarie, scutirea de impozit în industria IT se va acorda și pentru acei angajați care nu au deloc diplomă de licență, dar sunt înscriși la facultate (nu neapărat pe zona IT), precum și pentru cei licențiați ai unor programe de studii superioare de scurtă durată, conform Ordinului comun nr. 1168/2017/3024/2018/492/2018/3337/2017. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2018 și va înlocui de la 1 februarie Ordinul comun nr. 409/4.020/737/703/2017.

Pe lângă cei care sunt licențiați ai unei forme de învățământ superior de lungă durată sau care au o diplomă după terminarea ciclului I de studii de licență, chestiune care e prevăzută și acum în legislație și care nu se va schimba, la scutirea de impozitul pe venit vor intra și:

 • cei care dețin o diplomă acordată la finalizarea unei forme de învățământ superior de scurtă durată;
 • cei care dețin o diplomă de bacalaureat și urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate (nu se distinge între cele de scurtă sau lungă durată, prin urmare, intră și unele și altele).

Firește, condiția esențială e ca acești angajați să presteze una dintre activitățile din anexa ordinului, altfel neputând beneficia de scutirea de impozit. Și lista aceasta va cunoaște modificări de la 1 februarie, pentru că două noi activități vor figura, în plus față de cele opt din prezent, pe listă:

 • programator ajutor: activități de asigurare suport tehnic în realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile;
 • analist ajutor: activități de asigurare suport tehnic pentru realizarea analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor.

După cum spuneam, celelalte opt ocupații (și definițiile lor) rămân neschimbate: administrator baze de date, analist, inginer de sistem în informatică, inginer de sistem software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic.

Condițiile de acordare a scutirii

În afară de chestiunile enumerate mai sus, celelalte condiții de acordare a scutirii de impozit pe venit nu se schimbă de la 1 februarie.

Astfel, angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (coduri CAEN: 5821, 5829, 6201, 6202 și 6209), vor beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, dacă îndeplinesc următoarele condiții:

 • posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile menționate în anexa ordinului (e vorba de ocupațiile despre care am vorbit mai sus, din februarie, zece la număr);
 • postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă/scurtă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, sau dețin o diplomă de bacalaureat și sunt la facultate și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă;
 • angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;
 • veniturile anuale de mai sus au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Atenție! Nici în actualul ordin, nici în noul ordin, nu se prevede obligația ca respectivii angajați să fi terminat studii în domeniul IT.

Scutirea de impozit se va acorda lunar, ca și până acum, numai pentru veniturile salariale/asimilate salariilor, în baza unui contract de muncă. Așadar, cei care prestează activitatea de programare ca persoană fizică autorizată, spre exemplu, sau printr-un alt fel de contract decât cel de muncă, nu vor beneficia, așa cum nu au beneficiat nici până acum, de scutirea la impozit.

Ce acte sunt necesare pentru scutirea de la plata impozitului pe venit?

În privința actelor necesare, noul ordin prevede că, pentru angajații care au doar diploma de bacalaureat, iar nu și una de licență, va trebui furnizată o adeverință din care să reiasă că respectivul chiar urmează cursurile unei facultăți.

În dosarul de scutire pentru fiecare angajat vor trebui să se regăsească următoarele documente justificative:

 • actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
 • organigrama angajatorului;
 • fișa postului;
 • copia cu mențiunea “conform cu originalul” a diplomei de studii;
 • adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, eliberată de instituția de învățământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată;
 • copia cu mențiunea “conform cu originalul” a diplomei de bacalaureat, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei (în cazul străinilor);
 • adeverința din care să reiasă că angajatul urmează o formă de învățământ superior, în cazul în care angajatul deține diplomă de bacalaureat, eventual echivalată/recunoscută, dar nu a absolvit studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licență;
 • statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea aceasta;
 • copia cu mențiunea “conform cu originalul” a contractului individual de muncă;
 • comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
 • balanța analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Notă: În ordinul care se aplică acum, e prevăzută expres obligația angajatorilor cu astfel de salariați să întocmească pentru aceștia statul de plată separat. Adică există o prevedere distinctă în act care menționează această obligație. Prevederea cu pricina nu se mai regăsește în ordinul care va intra în vigoare în februarie, dar statul de plată întocmit separat pentru fiecare astfel de salariat cu scutire se regăsește, în continuare, în lista documentelor justificative.

Dosarul care cuprinde aceste documente se va păstra, ca și până acum, la sediul angajatorului în vederea controlului, iar dacă angajatorul va alege să le păstreze în format electronic, atunci ele trebuie să poarte semnătura electronică extinsă.

Soluția propusă de Guvern pentru salariile diminuate în IT

Așa cum spuneam anul trecut, transferarea contribuțiilor sociale pentru pensii și sănătate în sarcina exclusivă a salariatului a condus, în cazul unora dintre salariații din IT, la scăderi de venituri. Pentru ei, scăderea impozitului pe venit de la 16 la 10% nu a reprezentat un colac de salvare, pentru că ei oricum sunt scutiți de impozit. Prin urmare, dacă angajatorul nu le crește salariile, transferul acestor contribuții îl suportă acum din propriul net.

Pentru cei care lucrează la stat, deja s-a găsit și pus în aplicare o rezolvare la problema reducerii veniturilor: din ianuarie, au intrat în vigoare majorări salariale de 28,5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit.

Dar pentru cei de la privat nu există deocamdată decât o propunere: la finele anului trecut, Guvernul ne-a informat că a aprobat, prin intermediul unui memorandum, declanșarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis ai cărei beneficiari vor fi firmele cu angajați scutiți de plata impozitului pe venit, deci și cei din zona IT.

Mai multe informații despre această schemă de ajutor puteți afla de aici.

Sursă articol: avocatnet.ro