Mecanismul de plată defalcată a taxei pe valoarea adăugată (split TVA) va fi obligatoriu începând cu anul viitor, potrivit unui act normativ apărut recent în Monitorul Oficial, însă firmele care vor opta pentru aplicarea plății fracționate a TVA mai devreme, adică între 1 octombrie și 31 decembrie 2017, vor putea beneficia de o serie de facilități. Mai exact, acestea vor primi o reducere de 5% din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, urmând a le fi anulate, totodată, și penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la finalul lunii septembrie.

Introducerea unui nou mecanism pentru colectarea TVA, cunoscut sub numele de split TVA, a fost inclusă în OG nr. 23/2017, document care stabilește că, de la 1 ianuarie 2018, firmele înregistrate în scopuri de TVA vor fi obligate să-și deschidă un nou cont, dedicat TVA – detalii suplimentare despre aplicarea noului sistem sunt aici.

Totuși, contribuabilii vor putea aplica noul mecanism și în perioada premergătoare aplicării obligatorii a măsurii, începând cu luna octombrie a acestui an, fiind chiar introduse o serie de facilități pentru persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017.

Potrivit OG nr. 23/2017, aceste societăți vor beneficia de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/ pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017, precum și de anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.

În ceea ce privește ultima facilitate amintită, respectiv ștergerea penalităților de întârziere, aceasta va fi acordată cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții, cumulativ:

  • toate obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum și cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, să fie stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până cel târziu la 21 decembrie 2017;
  • dobânzile aferente obligaţiilor fiscale prevăzute anterior și stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligaţiilor fiscale principale să fie stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la 21 decembrie 2017, inclusiv;
  • stingerea, până la 21 decembrie 2017, prin orice modalitate prevăzută de lege, a tuturor obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între 1 octombrie 2017 şi 21 decembrie 2017;
  • depunerea tuturor declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la final de an;
  • notificarea organului fiscal competent până la final de an și aplicarea mecanismului începând cu ziua următoare celei în care firmele vor fi incluse în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, registru ce va fi publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Atenție! Fiscul trebuie să publice, până la începutul lunii octombrie, o procedură concretă pentru aplicarea facilităților prezentate, lucru ce încă nu s-a întâmplat până la publicarea acestui articol. Totuși, firmele au la dispoziție procedura prin care pot notifica aplicarea opțională a split TVA.